jazykové kurzy angličtiny pro dospělé a děti Karlovy Vary

Základní informace

Výuka angličtiny pro dospělé a děti v Karlových Varech

School of English je sice malá, ale plně soukromá a na státu zcela nezávislá škola, která vznikla v roce 1990.

Formou odpoledních a večerních jazykových kursů, které probíhají jednou či dvakrát týdně po 90 minutách, se snaží poskytovat všestrannou průpravu v anglickém jazyce dospělým i dětem na všech jazykových úrovních, tedy od začátečníků až po ty nejvíce pokročilé.

Komunikativní metodou a s využitím nejnovějších anglických učebnic uspokojuje zájmy jak těch, kteří potřebují angličtinu jen pro základní dorozuměních při cestách po světě, tak těch, kteří by rádi uspěli u mezinárodně uznávaných zkoušek First Cambridge Certificate (FCE) a Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

Proto také škola zaměstnává pouze učitele, kteří vystudovali angličtinu jako svůj hlavní obor na některé z filozofických fakult. Naše učebny jsou moderně vybaveny audio a videotechnikou a velkoplošnou projekcí řízenou počítačem. To spolu s maximálním počtem 12 studentů umožňuje vysoký komfort a efektivitu výuky.

Metodika výuky

School of English věnuje velké úsilí tomu, aby výuka byla jak zábavná tak systematická, aby studující nestresovala, ale přitom jim poskytla propracovaný program, který Vás cyklickým rozvíjením všech jazykových dovedností spolehlivě dovede až k nejpokročilejším znalostem.

Každý ročník je uceleným okruhem znalostí slovní zásoby a gramatiky na určitém stupni pokročilosti, který je vaším cílem podle toho, jak a kde chcete angličtinu v praxi využívat. Snaží se rozvíjet všechny čtyři jazykové dovednosti, tj. na prvním místě mluvení a poslech, ale i čtení a psaní. trida_smallNa rozdíl od starší strukturalistické metody, která kladla důraz na zvládnutí gramatiky a reálií, School of English prvoplánově upřednostňuje schopnost domluvit se v dané situaci, třeba i s chybami, a teprve v druhém (nikoli opomíjeném) plánu se zabývá vysvětlováním gramatiky.

Výsledkem té starší tradiční metody byli sice o jazyce důkladně poučení ale plynulé komunikace neschopní lidé. Tuto chybu se snaží nová metoda napravit. Výuka probíhá nejprve nácvikem dialogů nejběžnějších životních situací, které pak studující za pomocí učitele aktivně mění, a tím vylepšují svou schopnost přizpůsobovat se konkrétním okolnostem. Teprve pak dochází k vysvětlování konkrétních gramatických jevů, které se v textu vyskytly.

Začátečnické kurzy Vás vybaví pro komunikaci ve všech nejběžnějších situacích na cestách, ve středně pokročilých kursech pak dochází k systematickému budování slovní zásoby v mnoha oblastech lidského života a v pokročilých kursech se věnujeme textům, filmům a diskusím s náročnou slovní zásobou a syntaxí. Škola v každé hodině využívá audio i video techniky k poslechu rodilých mluvčí, protože poslech v angličtině je velmi náročný a získat schopnost porozumět rychlé plynulé řeči Angličanů či Američanů je dlouhodobou a pracnou záležitostí. Výuka je proto doplňována poslechem audio kazet speciálně nahraných pro každý kurs, video programy, písničkami, filmy ale i diapozitivy, kvízy, obrázkovými slovníky, a v neposlední řadě také originálními jazykovými materiály vyrobenými školou.

Škola nabízí všem studujícím zdarma přístup k malé knihovně, kde si mohou půjčovat knihy s redukovanou slovní zásobou. Výuku si můžete zpestřit i tím, když se zúčastníte výletu do Velké Británie, který každý rok pořádáme. Podrobnější infromace o jednotlivých kursech dětí i dospělých a výletech najdete v příslušných sekcích.

Potřebujete poradit?

Nebojte se nás na cokoliv zeptat a nebo nám zavolat na telefon: 602 10 10 16

Teacher Profile

PhDr.Antonín Mikulášek

My name is Antonín Mikulášek. I have been running the School of English for 24 years. I was born in Karlovy Vary, the Czech Republic. I have always been interested in languages, that is why I studied at the School of Tourism after finishing the Secondary Grammar School. Then I worked as a journalist-élève in a Prague Motor magazine. Then I studied at the Faculty of Arts, the Charles University in Prague where I got a degree in the English language. I was minoring in Czech. Then I worked for four years at the Business College in Karlovy Vary and since 1990 I have been teaching privately in my own school. I have travelled and spent a lot of time in Britain. I cooperate with Mervyn Martin from one of the best English schools in Britain – Select English, Cambridge.

 

  • Není to jen biflování slovíček a gramatiky, ale hrajeme různé hry, pan učitel občas zahraje na kytaru (samozřejmě anglickou písničku), pouští nám filmy v původním znění a děláme rozhovory v angličtině i mezi sebou navzájem. Jak postupuji na vyšší úroveň, ubývá vysvětlování v češtině, takže teď mluvíme vlastně jenom anglicky a je to jako výuka s rodilým mluvčím.Už se těším na další ročník!
    Jarka Stránská
  • Není to jen biflování slovíček a gramatiky, ale hrajeme různé hry, pan učitel občas zahraje na kytaru (samozřejmě anglickou písničku), pouští nám filmy v původním znění a děláme rozhovory v angličtině i mezi sebou navzájem. Jak postupuji na vyšší úroveň, ubývá vysvětlování v češtině, takže teď mluvíme vlastně jenom anglicky a je to jako výuka s rodilým mluvčím.Už se těším na další ročník!
    Jarka Stránská

Kde nás najdete